------------------------
กระทรวงสาธารณสุข
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบฯ
   
   
ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์

 

Username:
Password: 
 
   
   
   
จำนวนครั้งที่มีผู้เยี่ยมชม
2456
ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๑

สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โทร. ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑,
๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑,
๐๘-๑๓๗๘-๑๙๕๒
โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
กระทรวงสาธารณสุข
โทร. ๐๒-๕๙๐-๑๒๐๙

 
๒ เมษายน ๒๕๕๑    

หน่วยแพทย์พระราชทานโรงเรียน    
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง    
อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี (๒๓ พค.๕๑)    

คณะกรรมการบริหารจัดการคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ฯ จังหวัดสงขลา

รายงาน รายงาน                   
โครงการฯ โครงการฯ                 
แบบฟอร์มการถวายรายงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัด แบบฟอร์มการถวายรายงานฯ
ติดต่อคณะทำงาน ติดต่อคณะทำงาน         

Copyright © ๒๕๕๑ พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ : ๐๒-๕๙๐-๑๒๐๙ โทรสาร : ๐๒-๕๙๐-๑๒๑๕
(ปรับปรุง สิงหาคม ๒๕๕๓)