ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์
 
:: ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ ฯ ::
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก : * (ไม่ต้องมีเครื่องหมาย - หรือเว้นว่างระหว่างตัวเลข)
ชื่อ : นามสกุล : โทรศัพท์:
จังหวัด : *
หน่วยงานรักษา: *

กลุ่มผู้ใช้: *
การรักษา 
สนับสนุน 
 

 
หมายเหตุ ::
1. * ห้ามว่าง
2. สำหรับ กลุ่มผู้ใช้ที่เป็น สนับสนุน ให้เลือกจังหวัด อย่างเดียว ไม่ต้องเลือกหน่วยงาน
3. เมื่อคุณลงทะเบียนแล้วคุณจะได้ UserName และ Password สำหรับใช้งานโปรแกรมครั้งต่อไป
User Name ของคุณ คือ
รหัสผ่าน (Password) ของคุณคือ
จดและจำได้แล้ว