รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  23/05/2551 รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  23/05/2551
รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  23/05/2551 รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  23/05/2551
รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  23/05/2551 รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  23/05/2551