ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมทีมพัฒนาโปรแกรมศูนย์เทคฯและทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประชุมทีมพัฒนาโปรแกรมศูนย์เทคฯและทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อพัฒนา HDC Version 2.0 วันที่ 4-8 ส.ค 57 รร.บารอนบีช ชลบุรี