ประมวลภาพกิจกรรม

จัดอบรมโปรแกรม HDC Version 2.0 ผู้ดูแลฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ระดับจังหวัด-เขต-กระทรวง

จัดอบรมโปรแกรม HDC Version 2.0 ผู้ดูแลฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ระดับจังหวัด-เขต-กระทรวง จำนวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 15-24 ก.ย 57 ตึก Datacenter ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร