ประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๐
ระหว่าง วันที่ ๖ - ๘ กันยายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
สำหรับ คณะกรรมการ คณะทำงาน ลงทะเบียน บริเวณหน้าห้อง VIP 8 ชั้น 2 ฝั่งโรงแรมเซ็นทารา
วิทยากร กรรมการวิพากษ์ผลงาน ลงทะเบียนที่ ห้อง VIP 8 ชั้น 2 ฝั่งโรงแรมเซ็นทารา โดยจะมีเจ้าหน้าที่การเงินคอยอำนวยความสะดวก
ผู้โอนเงินลงทะเบียนหลังจากระบบปิด กรุณาติดต่อลงทะเบียน บริเวณจุดค้น CODE ติดต่อประสานงาน คุณอำไพรัตน์ สุขสำราญ
User Avatar

ปิดรับลงทะเบียน

ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน
User Avatar

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ที่โอนเงินแล้ว คลิก
User Avatar

สรุปจำนวน

ผู้ลงทะเบียน คลิก
User Avatar

ประชาสัมพันธ์

ติดต่อห้องพัก คลิก
User Avatar

ประกาศ

เอกสารดาวน์โหลด คลิก
User Avatar

ส่งผลงานวิชาการ

เข้าประกวด คลิก
User Avatar

การคัดเลือก

ผลงานวิชาการ คลิก