ประชุมวิชาการปี ๒๕๕๘ กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ ๑๔ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘

ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา

จังหวัดชลบุรี

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 993

เปิดรับลงทะเบียนถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

ปิดรับลงทะเบียน

ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน และ

ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี

-------------------------------------------เอกสารดาวน์โหลด

แจ้งผลการนำเสนอและกติกาการนำเสนอ

- ประกาศผลประเภท
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

- ประกาศผลประเภทโปสเตอร์

- ประกาศผลวาจา

- ประกาศผล R2R

--------------------------------

"สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน
และโอนเงินแล้ว
จะได้รับเสื้อ Brand ดัง
เป็นเสื้อที่ระลึกงานประชุมวิชาการ
กระทรวงสาธารณสุข มีจำนวนจำกัด"

------------------------------------------

- โครงการฯ

- ร่างกำหนดการฯ

- หนังสือเชิญฯ

- หนังสือเชิญส่งผลงาน

- หนังสือเลื่อนการประชุมฯ

- แบบฟอร์มจองห้องพัก

- แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ในการประชุมวิชาการ จ.ชลบุรี

- ข้อมูลที่พักบริเวณ ต.นาจอมเทียน/พัทยา จ.ชลบุรี

- รายละเอียดโรงแรม

----------------------------------------

 

 

 ลงทะเบียน
โอนเงินแล้ว
 5471 คน
 3998 คน

 

ตรวจสอบรายชื่อ

ผู้ลงทะเบียนที่โอนเงินแล้ว
ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ได้โอนเงิน