"ปฎิรูประบบสาธารณสุข เพื่อคนไทยสุขภาพดี"

งานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี ๒๕๕๖

ณ จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๕๖

โปรดติดตามข้อมูลและรายละเอียดของการเข้าร่วมประชุมวิชาการฯปีนี้เป็นระยะ เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่นการแต่งกาย/การเข้าร่วมงานมุฑิตาจิต/การศึกษาดูงาน

ขอเชิญชวนผู้ร่วมประชุมวิชาการทุกท่าน ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น MOPH Tracking Seminar เพื่อติดตามกำหนดการต่าง ๆ ในงานประชุมวิชาการ

โดยดาวน์โหลดได้บน App Store โดยศึกษาได้จากคู่มือ จากลิงค์ด้านล่าง

คู่มือการติดต้้ง

คู่มือการใช้งาน

ขอให้ผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม print code ลงทะเบียน เพื่อนำไปรับเอกสารเพื่อความรวดเร็วในวันลงทะเบียน โดยคลิกที่นี่

ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน และไม่รับคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี


สำหรับผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้รีบโอนเงินภายในวันที่ 10 กันยายน นี้ (ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ประสานให้ไว้)  หากพ้นจากวันที่ 10 แล้วท่านใดที่ยังไม่โอนเงินจะไม่มีสิทธิ์นำเสนอผลงานี

ผลการคัดเลือก

ผลงานวิชาการ

Oral Presentation

Poster Presentation

Innovation Presentation


* หมายเหตุ อัตราค่าที่พักในบางโรงแรมเกินจากอัตราที่เบิกได้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องรับผิดชอบจ่ายในส่วนเกินลงทะเบียน
โอนเงินแล้ว
 4364 คน
 3845 คน

 

ตรวจสอบรายชื่อ

ผู้ลงทะเบียนที่โอนเงินแล้ว
ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ได้โอนเงิน
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
พื้นที่ดูงาน ศึกษาดูงานพื้นที่ รับจำนวนจำกัด ๓๐๐ คน ค่าลงทะเบียน ๑๐๐ บาท
สาย ๑ จ.กาฬสินธิ์ ภูกุ้มข้าว พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ สสอ.สหัสสขันธ์ ภูค่าว สะพานเทพสุดา หาดดอกเกด ซื้อของฝาก
สาย ๒ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนนแก่น ศูนย์ค้ำคูน แปลงเศรษฐกิจพอเพียงแม่นิตย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีเสวนา รพ.อุบลรัตน์ ไหว้พระใหญ่ ชมเขื่อนอุบลรัตน์ ซื้อของฝาก
สาย ๓ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น ไหว้พระบรมสาริกธาตุ ๙ ประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการปลูกผักปลอดสารพิษแบบครบวงจร ไหว้พระวัดหนองแวง
สาย ๔ จ.มหาสารคาม ไหว้พระธาตุนดูน ชมพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอีสานโบราณ ชมสวนสมุนไพร วลัยรุกเวช แลกเปลี่ยนเรียนรู้สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ
สาย ๕ จ.ร้อยเอ็ด ไหว้พระวัดผาน้ำอ้อย ชมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน อ.โพธิ์ไชย ซื้อของที่ระลึก
สาย ๖ จ.อุดรธานี และจ.หนองคาย ไหว้พระไสย์ วัดปางแก้วกู่ ช้อปปิ้งท่าเสด็จ ซื้อขอที่ระลึก นาข่า จ.อดรธานี
;

ทดสอบระบบถ่ายทดสดงานประชุมวิชาการฯ