"สร้างสรรค์งานวิชาการ เพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข"

งานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี ๒๕๕๗

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน ๒๕๕๗

ผลการคัดเลือก

ผลงานวิชาการ

Oral Presentation

Poster Presentation

Innovation Presentation

R2R

คลิก ลงทะเบียน

เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

ระบบจองที่พัก : http://จองที่พักเชียงใหม่.com

ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน และไม่รับคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี


ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 35357

สำหรับผู้เกษียณอายุุ ทุกระดับให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมทุกท่าน

คลิก ลงทะเบียน
เอกสารดาวน์โหลด

- โครงการฯ

- กำหนดการฯ

- หนังสือเชิญฯ

- กติกาการนำเสนอผลงาน


ลงทะเบียน
โอนเงินแล้ว
 4318 คน
 2094 คน

 

ตรวจสอบรายชื่อ

ผู้ลงทะเบียนที่โอนเงินแล้ว
ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ได้โอนเงิน