ด่วน !

เชิญฟังบรรยายพิเศษ

เรื่อง "ธรรมาภิบาลสำหรับข้าราชการที่ดี"

โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ณ อยุธยา

ปลัดสำนักนายากรัฐมนตรี

ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ผู้ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้โอนเงิน

ผู้เกษียณอายุ ผู้นำเสนอผลงาน

และผู้เข้าร่วมประชุม ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ให้โอนเงินค่าลงทะเบียน

บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนสุเทพ

เลขที่ 521-0-52420-5

ชื่อบัญชี วิชาการเชียงใหม่57

โอนเงินแล้วส่ง Fax เพื่อแจ้งให้ สสจ.เชียงใหม่ทราบ

Fax 053-211-740

ชื่อผู้ประสานงาน

- คุณนภาพรรณ บุญทา โทร.08-5242-2623

- คุณรพีพรรณ เจริญกิจวัฒนกุล โทร.09-1143-3613

ผลการคัดเลือก

ผลงานวิชาการ

Oral Presentation

Poster Presentation

Innovation Presentation

R2R

ระบบจองที่พัก : http://จองที่พักเชียงใหม่.com

ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน และไม่รับคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี


ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 712

สำหรับผู้เกษียณอายุุ ทุกระดับให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมทุกท่าน
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ ที่ลงทะเบียนกับสสจ.เชียงใหม่เอกสารดาวน์โหลด

- โครงการฯ

- กำหนดการฯ

- หนังสือเชิญฯ

- กติกาการนำเสนอผลงาน

- หนังสือขออนุมัติกรณีพิเศษ

- การโอนเงินหลังปิดรับลงทะเบียนฯ


ปิดรับลงทะเบียน

ขอให้ผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม print code ลงทะเบียน เพื่อนำไปรับเอกสารเพื่อความรวดเร็ว

ในวันลงทะเบียน โดยคลิกที่นี่


ลงทะเบียน
โอนเงินแล้ว
 4974 คน
 4282 คน

 

ตรวจสอบรายชื่อ

ผู้ลงทะเบียนที่โอนเงินแล้ว
ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ได้โอนเงิน